Realizační tým

Ing. Zbyněk Dohnal

Ing. Zbyněk Dohnal

Profesní kariéru zahajoval v oboru výroby stavebních hmot. Postupně vykonával vysoké manažerské funkce v podnicích zaměřených na stavebnictví, strojírenství a potravinářskou výrobu. Od roku 2002 se v rámci své samostatné podnikatelské činnosti realizuje projekty zavádění a využívání elektronických nástrojů v nákupních procesech, přípravou a realizací expertních výběrových řízení, realizací veřejných zakázek, ekonomickým a manažerským poradenstvím, přípravou a řízením projektů v oboru zdravotnictví a výstavby. V oblasti vzdělávání se jako lektor specializuje na techniky efektivního učení, plánování a řízení času, výuku technik duševní práce - paměťové techniky, práce s myšlenkovými mapami, využívání principů vizuálního myšlení. V projektu je zapojen jako projektový manažer a lektor.

Mgr. Miroslava Dohnalová

Mgr. Miroslava Dohnalová

Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze. Má více jak 20-ti leté profesní zkušenosti především v oblasti pedagogiky, sociální práce, psychologie a řízení lidských zdrojů. Andragogická a lektorská činnost je zaměřena zvláště na kurzy v oblasti vzdělávání dospělých “Zvyšování osobní efektivity”, “Time management”, “Komunikace a sociální dovednosti”, “Assessment Center” a “Trénování paměti”. V období 2006-9 aktivně pracovala v různých pozicích na vzdělávacích projektech financovaných z ESF. Od roku 2007 se v rámci rodinné firmy zabývá lektorskou činností zaměřenou zejména na trénování paměti a zvyšování mentální kondice. Dále pak na oblast vzdělávání v sociálních službách, státní správě, vzdělávání manažerů, střeního managemetnu a veřejnosti. V rámci Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě Brno vyučuje v krátkodobých kurzech "Techniky dobré paměti". V projektu je zapojena jako lektor.

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D.

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D.

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, aplikovanou sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata pozitivní psychologie (well-being), sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v instituci Autoestima Flamenca v Seville (Carlos Sepúlveda). Vzdělání si rozšiřuje i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. V projektu je zapojena jako lektor.

MDDr. Iva Voborná

MDDr. Iva Voborná

Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor Zubní lékařství roku 2009. Téhož roku byla přijata na Kliniku zubního lékařství LF UP a FN Olomouc jako zubní lékař na oddělní protetického zubního lékařství a nastoupila na postgraduální studium. Jako odborný asistent je plně zapojena do výuky studentů Zubního lékařství lékařské fakulty v Olomouci v klinické i preklinické výuce a do výuky oboru Dentistry v anglickém jazyce. V projektu je zapojena jako lektor.

MDDr. Veronika Cahová

MDDr. Veronika Cahová

Veronika Cahová absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor Zubní lékařství roku 2010. Téhož roku byla přijata na Kliniku zubního lékařství LF UP a FN Olomouc jako zubní lékař se zaměřením na konzervační zubní lékařství. Svou další odbornost si zvyšuje v rámci postgraduálního studia. Jako odborný asistent je plně zapojena do výuky studentů Zubního lékařství lékařské fakulty v Olomouci v klinické i preklinické výuce. Ve své odborné práci se zaměřuje na problematiku orálního zdraví ve vztahu k onemocněním kardiovaskulárního systému. V projektu je zapojena jako lektor.

MDDr. Kamila Foukalová

MDDr. Kamila Foukalová

Kamila Foukalová absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor Zubní lékařství roku 2009. Ve stejném roce byla na této fakultě přijata k postgraduálnímu studiu oboru Stomatologie. Na Klinice zubního lékařství v Olomouci také pracuje jako zubní lékař a odborný asistent protetického oddělení. Studenty oboru Zubního lékařství a Dentistry vyučuje v preklinické i klinické části studia. V projektu je zapojena jako lektorka.

Mgr. Ilona Štorová

Mgr. Ilona Štorová

Absolventka oboru Andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání dospělých, zaměřuje se na andragogiku a projektový management se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů. V letech 2010-2012 působila jako vedoucí projektu „Strategie Age Managementu v České republice.“ V současné době je předsedkyní občanského sdružení Age Management a vedoucí projektu „Implementace Age Managementu v České republice“ Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. V projektu pracuje na pozici lektora.

PaedDr. Jiří Grenar

PaedDr. Jiří Grenar

Dlouhodobě působí v manažerských pozicích především v oblasti vzdělávání dospělých. Pracuje jako konzultant a lektor v marketingu, při rozvoji lidských zdrojů a řízení projektů. Spolupracuje na realizaci projektů s Úřady práce , Národním ústavem pro vzdělání a dalšími subjekty. V současné době zastává funkci místopředsedy v občanském sdružení Age Management , angažuje se jako supervizor v projektu : Implementace Age Managementu v České Republice který realizuje Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. o.s. V projektu je zapojen jako lektor.

Ing. Michal Havránek

Ing. Michal Havránek

Ing. Michal Havránek je specialista na daňové poradenství a účetnictví. Zábývá se finančním řízením projeků v průmyslové oblasti. V projektu je zapojen jako finanční manažer.

Jana Masnicová

Jana Masnicová

Jana Masnicová je administrátorem řízení projektů v průmyslové a obchodní oblasti. Je odborníkem na mzdovou agendou a účetnictví a finanční řízení. V projektu je zapojena jako projektový asistent.

Mgr. Kateřina Hamplová

Mgr. Kateřina Hamplová

Kateřina Hamplová ukončila v roce 2008 studium Ostravské univerzity v Ostravě, filozofická fakulta, obor sociální práce s poradenským zaměřením. Po skončení studia pracovala jako sociální pracovnice na Okresním úřadu Uherský Brod. Zaměstnání přerušila studiem anglického jazyka v UK. V současné době pracuje na Univerzitě Palackého v Olomouci jako projektová manažerka projektu: Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných skupin populace. V projektu je zapojena jako regionální asistentka pro vzdělávání v rámci Olomouckého kraje.

Miroslava Keprtová

Miroslava Keprtová pracuje od roku 1998 jako manažerka kvality certifikačního oboru pro výrobky a jako auditorka kvality certifikačního odboru SMK. Působí jako projektový manažer v projektech zaměřených na stavební a průmyslovou výrobu. Je členkou zastupitelstva MČ Brno – Kníničky. V projektu je zapojena jako regionální asistentka pro Jihomoravský kraj.