Archiv autora: Zbyněk Dohnal

Závěrečný pravodaj a evaluace projektu

Informace k realizaci projektu

Realizace projektu probíhala v období 09/2013 až 06/2015.

Projektu se zúčastnilo 22 organizací poskytujích sociální služby na území Olomouckého a Jihomoravskéh kraje. Počet účastníků v rámci Modulu 1 = 208 a v Modulu 2 = 209.

Monitorovací indikátory:

1. Počet podpořených osob =  241 (účastníci, kteří se zúčastnili alespoň jedné vzdělávací akce); z toho 236 žen a 5 mužů.
2. Počet úspěšných absolventů = 1005 (počet vydaných osvědčení úspěšným účastníků vzdělávacíh programů); z toho 981 ženy a 24 muži.

Závěrečný pravodaj z realizace projektu je k dispozici ZDE.

 

Evaluace projektu.

Z pohledu realizátora hodnotíme projekt jako velmi úspěšný.

„Velmi spokojen“ nebo „spokojen“ odpovědělo na otázky uvedené v evaluačním dotazníků v průměru za Modul 1 98,22 % účastníků, za Modul 2 94,58 %.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v dokumentu přiloženém ZDE.

 Vyjádření účastníků k realizaci projektu:

Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o. – příloha

Penzion pro důchodce Loštice, p.o. – příloha

Soužití 2005, o.p.s. Mikulovicepříloha

Projekt_head_zaver

Závěrečný seminář projektu

Projekt „Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí“ byl ukončen posledním seminářem dne 25. 6. 2015.

Shrnutí poznatků a vyhodnocení celého dvouletého projektu proběhlo na závěrečném semináři dne 29. 6. 2015 v čase od 13:00 do 15: 00 hodin. Seminář se konal v  kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje na adrese
779 11 Olomouc, Jeremenkova č. 40a.

Pozvánku je možné si stáhnout ZDE.

Hodnocení vzdělávacích programů účastníky – podle modulů:Evaluace-graf_Modul1_800

Hodnocení vzdělávání účastníky v rámci Modulu 2

Hodnocení vzdělávání účastníky v rámci Modulu 2

Legenda:
A – Průběh a organizace vzdělávacího programu?
B – Úroveň učebních a studijních textů?
C – Jste spokojeni s místem konání a s použitím didaktických pomůcek?
D – Splnila vzdělávací aktivita Vaše očekávání?
E – Váš celkový dojem?
F – Přispěl vzdělávací program k Vašemu pracovnímu či osobnímu rozvoji (osobní přínos)?
G – Ohodnoťte odbornou úroveň přednášejících.
H – Ohodnoťte použití metod práce – způsob výuky přednášejících.
I -  Ohodnoťte srozumitelnost výkladu přednášejících.

Čestní hosté na závěrečném semináři:

Krajský úřad Olomouckého kraje:
MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví;
Mgr. Yvona Kubjátová – náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních služeb .

Odborné garanty vzdělávacího projektu zastupovali:
Masarykova univerzita v Brně – Ing. Bc. Barbora Hašková, rektorát MU;
Univerzita Palackého v Olomouci – Doc. MUDr. Miloš Špidlen, PhD., přednosta Kliniky zubního lékařství FNOL a LF UP Olomouc

Modul 2, Turnus 9

2015 – modul 2, turnus 9

Na Prostějovsku jsme vzdělávali skupinu 9. Účastníci byli z Prostějova, Soběsuk, Kostelce na Hané a Kojetína. Vzdělávání tentokrát probíhalo v lázních – protory poskytly Lázně Slatinice.

Modul 2, Turnus 8

2015 – modul 2, turnus 8

Nejvzdálenější region pro náš realizační tým byl na Jesenicku. Vzdělávání v rámci skupiny č. 8 probíhalo v Mikulovicích. Zůčastnily se pracovnice Sdružení 2005 a Charity Javorník.