Závěrečný pravodaj a evaluace projektu

Informace k realizaci projektu

Realizace projektu probíhala v období 09/2013 až 06/2015.

Projektu se zúčastnilo 22 organizací poskytujích sociální služby na území Olomouckého a Jihomoravskéh kraje. Počet účastníků v rámci Modulu 1 = 208 a v Modulu 2 = 209.

Monitorovací indikátory:

1. Počet podpořených osob =  241 (účastníci, kteří se zúčastnili alespoň jedné vzdělávací akce); z toho 236 žen a 5 mužů.
2. Počet úspěšných absolventů = 1005 (počet vydaných osvědčení úspěšným účastníků vzdělávacíh programů); z toho 981 ženy a 24 muži.

Závěrečný pravodaj z realizace projektu je k dispozici ZDE.

 

Evaluace projektu.

Z pohledu realizátora hodnotíme projekt jako velmi úspěšný.

„Velmi spokojen“ nebo „spokojen“ odpovědělo na otázky uvedené v evaluačním dotazníků v průměru za Modul 1 98,22 % účastníků, za Modul 2 94,58 %.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v dokumentu přiloženém ZDE.

 Vyjádření účastníků k realizaci projektu:

Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o. – příloha

Penzion pro důchodce Loštice, p.o. – příloha

Soužití 2005, o.p.s. Mikulovicepříloha