Projekt_head_zaver

Závěrečný seminář projektu

Projekt „Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí“ byl ukončen posledním seminářem dne 25. 6. 2015.

Shrnutí poznatků a vyhodnocení celého dvouletého projektu proběhlo na závěrečném semináři dne 29. 6. 2015 v čase od 13:00 do 15: 00 hodin. Seminář se konal v  kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje na adrese
779 11 Olomouc, Jeremenkova č. 40a.

Pozvánku je možné si stáhnout ZDE.

Hodnocení vzdělávacích programů účastníky – podle modulů:Evaluace-graf_Modul1_800

Hodnocení vzdělávání účastníky v rámci Modulu 2

Hodnocení vzdělávání účastníky v rámci Modulu 2

Legenda:
A – Průběh a organizace vzdělávacího programu?
B – Úroveň učebních a studijních textů?
C – Jste spokojeni s místem konání a s použitím didaktických pomůcek?
D – Splnila vzdělávací aktivita Vaše očekávání?
E – Váš celkový dojem?
F – Přispěl vzdělávací program k Vašemu pracovnímu či osobnímu rozvoji (osobní přínos)?
G – Ohodnoťte odbornou úroveň přednášejících.
H – Ohodnoťte použití metod práce – způsob výuky přednášejících.
I -  Ohodnoťte srozumitelnost výkladu přednášejících.

Čestní hosté na závěrečném semináři:

Krajský úřad Olomouckého kraje:
MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví;
Mgr. Yvona Kubjátová – náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních služeb .

Odborné garanty vzdělávacího projektu zastupovali:
Masarykova univerzita v Brně – Ing. Bc. Barbora Hašková, rektorát MU;
Univerzita Palackého v Olomouci – Doc. MUDr. Miloš Špidlen, PhD., přednosta Kliniky zubního lékařství FNOL a LF UP Olomouc

 • 2015-06-29_zavrecna-konference_01
 • 2015-06-29_zavrecna-konference_02
 • 2015-06-29_zavrecna-konference_03
 • 2015-06-29_zavrecna-konference_04
 • 2015-06-29_zavrecna-konference_05
 • 2015-06-29_zavrecna-konference_06
 • 2015-06-29_zavrecna-konference_07
 • 2015-06-29_zavrecna-konference_08
 • 2015-06-29_zavrecna-konference_09
 • 2015-06-29_zavrecna-konference_10
 • 2015-06-29_zavrecna-konference_11