Archiv autora: Zbyněk Dohnal

Zaver-zpravodaj-head2

Závěrečný zpravodaj projektu

Závěrečný zpravodaj z realizace projektu.

Zpravodaj obsahuje základní parametry projektu, popis chráněného bydlení, popis pracovních praxí klientů, informaci k metodickým materiálům, postup realizace projektu, monitoring a shrnutí výsledků.

Zpravodaj je ke stažení ZDE.

Fotografie použité ve zpravodaji.

Závěrečný seminář projektu

Závěrečný seminář k realizaci projektu

30. října 2015 byl projekt ukončen závěrečným seminářem. Manažer projektu Ing. Zbyněk Dohnal provedl hodnocení realizace projektu a seznámil účastníky s průběhem realizace projektu, s klíčovými aktivitami, vytvořeným metodickým materiálem a s dosaženými výsledky.

Celkový popis projektu, jeho průběh a vyhodnocení je uveden v závěrečné zprávě, kterou je možné si stáhnout ZDE.

HeadSelner

Seminář a konzultace k metodickým postupům

4. září 2015 proběh ve Vincentinu seminář se zahraničním lektorem Dr. Ivo Šelnerem.
Téma: Změny v životním cyklu klienta s mentálním postižením.

Součástí semináře byla i diskuze k metodickým postupům při práci s cílovou skupinou klientů. Zejména  při jejich transformaci do komunitních služeb a vytváření pracovních návyků s cílem jejich dalšího společenského uplatněni.

Dr. Ivo Šelner má dlouholeté zkušenosti při práci s postiženými lidmi. V současné době pracuje v rámci
organizace Caritas Rakousko. Aktivně je zapojen do mezinárodích projektů financovaných Evropskou unií pro země mino skupinu států EU (např. Bělorusko, Arménie).

Kroměříž-praxe

Pracovní praxe v Kroměříži

Blíží se závěr projektu a tak jsme si byli vyzkoušet, jak nám to, co jsme se naučili, půjde i v jiném prostředí. Pomohli jsme se zahradnickými pracemi a úklidem v Květné zahrade v Kroměříži.

Za naší práci jsme byli odměněni zajímavým vzdělávacím programem. Poznávali jsme bylinky podle vůní a chutí, vytvořili jsme si plánek zahrady, zahráli si kuželky, trošku jsme muzicírovali a nezapomněli jsme ani na kulturu – užiji jsme si prohlídku zámecké galerie.