HeadSelner

Seminář a konzultace k metodickým postupům

4. září 2015 proběh ve Vincentinu seminář se zahraničním lektorem Dr. Ivo Šelnerem.
Téma: Změny v životním cyklu klienta s mentálním postižením.

Součástí semináře byla i diskuze k metodickým postupům při práci s cílovou skupinou klientů. Zejména  při jejich transformaci do komunitních služeb a vytváření pracovních návyků s cílem jejich dalšího společenského uplatněni.

Dr. Ivo Šelner má dlouholeté zkušenosti při práci s postiženými lidmi. V současné době pracuje v rámci
organizace Caritas Rakousko. Aktivně je zapojen do mezinárodích projektů financovaných Evropskou unií pro země mino skupinu států EU (např. Bělorusko, Arménie).

  • SAM_3867
  • SAM_3868
  • SAM_3871
  • SAM_3872
  • SAM_3874
  • SAM_3875
  • SAM_3876