Vítejte na stránkách Akademie trénování paměti.

Vzdělávací programy Akademie trénování pamětiAkademie trénování paměti z.s. sdružuje odborníky z různých oborů zabývající se problematikou vzdělávání dospělých, zdravého a aktivního životního stylu, udržení fyzické a duševní kondice v průběhu celého lidského života a s tím související udržení pracovní schopnosti.

Sledujeme vývoj poznání a aktuální trendy ve výzkumu kognice a poznatky z kognitivní rehabilitace využívající mozkové plasticity k obnově kognitivních deficitů.

Zabýváme se vzděláváním a aktivizaci různých cílových skupin s kognitivními deficity, které vznikají jako důsledek zdravotních problémů, úrazů nebo jako důsledek stárnutí.

Realizujeme vzdělávací projekty zaměřené na:

  • vzdělávání lidí v aktivním věku zaměřené na rozvoj duševních schopností a efektivní učení;
  • pracovníky v sociálních službách pečující o seniory;
  • práci se staršími lidmi v domovech pro seniory;
  • kotnitivní rehabilitací u osob s psychickým onemocněním - schizofrenií;
  • pomoc lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, při jejich začleňování do společnosti;
  • vytváření metodických materiálů a programů kognitivní rehabilitace.

Více informací k naší činnosti najdete na stránkách našeho spolku - klikutím na logo v záhlaví stránky nebo klikněte ZDE.

 

Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné tárnutí
Můj život, moje domácnost

Stránky projektu: Techniky zvyšování kogntivní kondice pro úšpěšné stárnutí.

Stránky projektu:
Můj život, moje domácnost

Akademie trénování paměti z.s.

Spolek Akademie trénování paměti